Kardiyoloji Merkezi

Anasayfa   I   İletişim   

Doktorumuza Danışın
   
Ad Soyad
E Mail
Telefon
Mesajınız
Güvenlik Kodu
 

 

Kalp Kapağı Hastalıkları

Kalp Kapağı Nedir ?

Dört adet kalp kapağı vardır. Sol kalp kapakları mitral ve aort kapaklarıdır. Sağ kalp kapakları ise trikuspit ve pulmoner kapaklardır. Sol kalp kapakları daha fazla hastalanırlar.

Kalp kapakları kanın kalbin bir boşluğundan öbürüne geçmesi veya ana damara geçişi sırasında açılır. (Geçiş tamamlanınca önceki boşluğa geri kaçmaması için kapanır). Kapaklarda daralma olması kanın bir sonraki boşluğa geçişine engel oluşturur; kapaklarda kaçak olması ise kanın bir önceki boşluğa geriye kaçmasına neden olur.

Kapağın Hastalanması Kalbi Nasıl Etkiler ?

Darlış veya kaçak nedeni ile bir boşlukta kan miktarı artarsa basınç artar ve o boşluk büyümeye başlar. Basıncın çok artması durumunda kalp kası kasılması bozulur ve geriye doğru bütün boşlukların basıncı artar. Sol kalp kapakları hastalandığında sol boşlukların basıncı artar ve bu akciğer içindeki kan basıncını arttırır. Bu durum sol kalp yetmezliği ile sonuçlanır. Belirtisi nefes daralmasıdır. Sol kalp yetmezliği başlamadan kapaktaki problem düzeltilmelidir.

Sağ kalp kapaklarından pulmoner kapakta doğumsal darlık dışında pek hastalık görülmez. Erken tanı genellikle konulur. Balonla kapak genişletilir, nadiren cerrahi gerekir. Trikuspit kapak ise genellikle sol kalp yetmezliği akciğerde basınç artışı sağ kalpte basınç artışını takiben hastalanır ve geriye kaçırır. Kaçak ileri derecede ise sonuç sağ kalp yetmezliği olur. Bu durumda bacaklarda ödem, karaciğerde büyüme, karında sıvı toplanması olarak klinik belirti verir.

Kapak Hastalıklarında Teşhis

Muayene-EKG-Ekokardiografi tanıyı koymakta yeterlidir. Bazı durumlarda yemek borusundan Ekokardiografi gerekebilir. Eğer operasyon ile tedavi yapılacak ise ve hastanın yaşı ile ise koroneranjio ile kalp damarlarının kontrolü gerekir.

Kalp Kapağı Hastalıklarının Nedenleri

Akut Eklem Romatizması :

Çocukluk döneminde geçirilen boğaz enfeksiyonlarının (Beta Hemolitik Streptokok ile) yarattığı bir bağışıklık sistemi reaksiyonudur. Eklemler, böbrekler ve kalp tutulumu ile kendini gösterebilir. Kalpteki tutulum aort, mitral ve trikuspit kapakların darlık veya yetmezlik şeklinde hastalanmasına neden olur.

Prolapsus :

En sık mitral kapakta olur. Trikuspit ve aort kapaklarında da gözükebilir. Kapağın yaprakları uzun ve esnek yapıdadır. Her vakada kapak geriye kaçırmaz. Ana yakınma çarpıntıdır. Her türlü ritim bozukluğu görülebilir. Tedavi aritmi için ilaç verilmesi ve periodik kontroller yapılmasıdır. Çok nadir vakalarda cerrahi tedavi gerekebilir.

Kalp Kapağı Hastalıklarında Tedavi

- Mitral kapakta darlık varsa kapak alanına bağlıdır. 1,5 cm2 üzerinde ise operasyon gerekmez. Hasta takibe alınır. 1-1,5 cm2 arasında klinik belirtiler, yaş, gebelik beklentisine göre karar cerrahi olabilir. 1 cm2 altında cerrahi şarttır.

- Mitral kapakta kaçak varsa ve orta-ileri derecede ise kalp boşlukları büyümeden ve sol kalp kasılması bozulmadan operasyon gerekir. 1. derece kaçaklar izlemeye alınır.

- Aort kapağında darlık varsa darlığın derecesine göre operasyon yapılır. Hafif darlıklarda hasta Ekokardiografi ile izlenir.

- Aort kaçağında ise hafif kaçaklar izlenir. Orta ve ileri derecede kaçaklar sol kalp boşluğunda büyüme yapmadan ve kalp kasılması bozulmadan önce operasyon gerektirir.

- Trikuspit kapak romatizmal hastalanması tek başına olmaz. Aort ve/veya mitral kapak tutulumu ile beraber olur. Aort ve mitral için opere edilen hastada ciddi trikuspit kapak tutulumu varsa aynı operasyonda tamir edilir.

- Pulmoner kapakta romatizmal tutulum olmaz. Doğumsak olarak darlık en sık görülen durumdur. Eskiden ciddi darlıklar için operasyon tek yöntem iken artık sadece balon tedavisi ile açılmadığı durumlarda operasyon yapılmaktadır.

- Mitral ve aort kapak darlıklarında da balon yapılabilir. Ancak handikapları vardır ve belirli kriterlere uyan hastalarda uygulanabilir.

- Tüm kapak hastalıklarında cerrahi tedavi gerekmediği sürece hastanın periodik olarak 6 ay veya senede 1 defa olmak üzere muayene, EKG ve Ekokardiografi ile takibi ve duruma göre kardiolog tarafından seçilen ilaçlarla izlenmesi gerekir.

 

ÖNEMLİ : Kalp kapak hastalıklarında kişinin kapakları enfeksiyona duyarlıdır. Özellikle Diş Çekimi başta olmak üzere cerrahi uygulamalar sırasında endokardit denilen ve ciddi sonuçlar doğuran bir enfeksiyon hastalığının önlenmesi gerekir. Bu nedenle hastanın müdehale öncesi ve sonrasında antibiyotik kullanması gerekir.